Polugodišnje financijsko izvješće za 2024. godinu - Dom Ljeskovica

Financijsko izvješće Doma za odrasle osobe Ljeskovica za razdoblje od 01/2024 do 06/2024. godine:

FI_01_06_2024 (pdf)
Biljeske uz FI_01_06_2024 (pdf)

Back to top