Javna nabava - Dom Ljeskovica

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave – nabava bolničkih kreveta

Naručitelj Dom za odrasle osobe Ljeskovica pokrenuo je postupak jednostavne nabave bolničkih kreveta, evidencijski broj nabave: JDN-R-23_42. Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Doma za odrasle osobe Ljeskovica, KLASA: 400-01/23-01/08, UR. BROJ: 2177-47-05-23-1 od 02. siječnja 2023. godine, za nabave vrijednosti manje od 26.500,00 EUR za robu i usluge odnosno manje od 66.360,00 EUR za radove, naručitelj nije obvezan provoditi postupke nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi:

Poziv na dostavu ponude – nabava bolnickih kreveta (pdf)

Odluka o provedbi postupka jednostavne javne nabave (pdf)

 

 

Back to top