Projekti - Dom Ljeskovica

Projekt „Mojih 5 kvadrata“ 23.3.2022.

Dom za odrasle osobe Ljeskovica od travnja 2021. godine provodi projekt „Mojih 5 kvadrata“ ukupne vrijednosti 10.928.085,43 kn. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske (15%), a ukupno će trajati 36 mjeseci, do 30. travnja 2024. godine.

Cilj projekta je doprinijeti procesu deinsitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s mentalnim teškoćama na području Požeško – slavonske županije kroz razvijanje alternativnih oblika skrbi i izvaninstitucijskih usluga s ciljem inkluzije, odnosno ostvarivanja njihovog ljudskog prava na uključenost u život zajednice. Izmještanjem 20 korisnika Doma za odrasle osobe Ljeskovica u samostalne jedinice organiziranog stanovanja potiče se njihova aktivna integracija u svakodnevni život. Kroz novo uspostavljeni oblik stanovanja u zajednici, korisnicima se uz osnovne životne potrebe osiguravaju i socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

U prvih godinu dana provedbe projekta, uspostavljena je usluga organiziranog stanovanja u 5 stambenih jedinica na području Požege uz psihosocijalnu podršku stručnog osoblja. U svakoj stambenoj jedinici boravi 4 korisnika uz podršku 2 asistenta. Zaposleno je ukupno 20 stručnih osoba od čega 17 asistenata te 3 viša asistenta. Asistenti i viši asistenti su prošli formalni program osposobljavanja u organiziranom stanovanju za osobe s mentalnim teškoćama koji se provodio od 4. siječnja 2022. godine. Stručne kvalifikacije će im biti upisane u e-radne knjižice, a uvjerenja o položenom programu su dodijeljena 17.03.2022. godine.

U narednom periodu, stručno osoblje Doma za odrasle osobe Ljeskovica će se dodatno usavršavati za pružanje socijalnih usluga. Edukativne aktivnosti koje će se provesti:

  1. Komunikacijske vještine sa ciljem bolje educiranosti članova obitelji korisnika kako bi znali prihvatiti i nositi se s potrebama članova obitelji s intelektualnim teškoćama
  2. Psihijatrijske i psihološke radionice iz područja metakognitivnih treninga usmjerenih na očuvanje kognitivnih funkcija za korisnike organiziranog stanovanja
  3. Aktivna podrška i osobno usmjereni pristup
  4. Komunikacija
  5. Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti za osobe sa invaliditetom
  6. Kako postat pružatelj socijalnih usluga u zajednici
  7. Korištenje tehnika ekspresivne art terapije

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. , kodni broj UP.02.2.04.0009 od 30.03.2021. godine, te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 31.03.2021. godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta UP.02.2.2.04.0009 „Mojih pet kvadrata“

Naziv radnog mjesta: ZASTUPNIK U ORGANIZIRANOM STANOVANJU

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – Zastupnik u organiziranom stanovanju (pdf)

Back to top