Upravno vijeće - Dom Ljeskovica

Sazivam 14. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 13.10. 2022. godine u 9,00 sati u Domu za odrasle osobe Ljeskovica.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
 2. Razmatranje naknadno pristigle prijave na natječaj za izbor ravnatelja Doma
 3. Provođenje intervjua s kandidatima
 4. Donošenje odluke o izboru ravnatelja
 5. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje I – IX mj.2022.
 6. Financijski plan za 2022. godinu – izmjene
 7. Plan nabave za 2022. godinu – izmjene
 8. Prijedlog financijskih planova za razdoblje 2023 – 2025. godine
 9. Različito

REDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 14 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

 

Sazivam 13. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 05.10. 2022. godine u 09,30 sati u Požegi u Domu za starije i nemoćne osobe.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
2. Izbor ravnatelja Doma
3. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 13 sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

ZAKLJUČCI SA 13. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

Zakljucci sa 13 sjednice UV-a (pdf)

Sazivam 12. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 20.09. 2022. godine (utorak) u 10,00 sati elektroničkim/telefonskim putem.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
 2. Odluka Ministarstva o uskraćivanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja
 3. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Doma
 4. Donošenje Odluke o ponavljanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Doma
 5. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 12 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

ZAKLJUČCI SA 12. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA:

ZAKLJUCCI SA 12 SJEDNICE UV-a (pdf)

Sazivam 11. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 19.08.2022. godine u 09,00 sati u uredu ravnateljice Doma.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
2. Izbor ravnatelja Doma
3. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik

Poziv za 11 sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

ZAKLJUČCI SA 11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA:

ZAKLJUCCI SA 11 SJEDNICE UV-2022 (pdf)

Back to top