Upravno vijeće - Dom Ljeskovica

Sazivam 20. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 13.09.2023. godine (srijeda) u 09,00 sati u prostorijama Doma za odrasle osobe Ljeskovica.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Statuta Doma (prijedlog)
 3. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
 4. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 20 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Sazivam 17. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 30.01.2023. godine u 09,30 sati u prostorijama Doma za odrasle osobe Ljeskovica.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
 2. Imenovanje ravnatelja Doma
 3. Konačni financijski plan za 2022. godinu
 4. Konačni Plan nabave za 2023. godinu
 5. Godišnji financijski obračun za 2022. godinu
 6. Izvješće o radu za 2022. godinu
 7. Plan i program rada za 2023. godinu
 8. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 17 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

ZAKLJUČCI SA 17. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

ZAKLJUCCI SA 17_SJEDNICE UV-30_1_23 (pdf)

Sazivam 16. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 21.12.2022. godine u 10,00 sati u Domu za odrasle osobe Ljeskovica.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
 2. Izbor ravnatelja Doma
 3. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 16 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Sazivam 14. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 13.10. 2022. godine u 9,00 sati u Domu za odrasle osobe Ljeskovica.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
 2. Razmatranje naknadno pristigle prijave na natječaj za izbor ravnatelja Doma
 3. Provođenje intervjua s kandidatima
 4. Donošenje odluke o izboru ravnatelja
 5. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje I – IX mj.2022.
 6. Financijski plan za 2022. godinu – izmjene
 7. Plan nabave za 2022. godinu – izmjene
 8. Prijedlog financijskih planova za razdoblje 2023 – 2025. godine
 9. Različito

REDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 14 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

 

Back to top