Kontakt - Dom Ljeskovica

Adresa:
Dom za odrasle osobe Ljeskovica
Nova Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,
34350 Čaglin

OIB: 66458920794

IBAN:HR2123900011100019554

E-mail: ljeskovica.dom@gmail.com

Ravnateljica:
Rada Matoš, dipl.soc.radnik

Na temelju zadnjih Uputa o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova pružatelja socijalnih usluga, dobivene od strane nadležnog ministarstva dana 09.studenog 2020. godine, korisni brojevi telefona na kojima će zainteresirane osobe moći ostvariti kontakt sa zaposlenicima Doma vezano za korisnike su:

  • Ambulanta Doma 034/283-484 svakim danom od 11-12 sati i od 15-16 sati.

Telefoni:

tel: 034/283-480 – centrala

fax: 034/283-481 – telefax

034/283-482 – ravnateljica

034/283-483 – psiholog

034/283-486 – socijalna služba

034/283-484 – ambulanta

034/283-489 – radni terapeuti

034/283-487– administrativni referent

034/283-481 – voditelj računovodstva

 

Prikaz google karte:

Back to top