Procedure i Pravilnici - Dom Ljeskovica

Temeljem članka 54. st. 1. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35 /08 i 127/19), članka 161.¸stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), te Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15 i 56/20) i čl.62. Statuta Doma, uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Ljeskovica (u daljnjem tekstu: Dom) na svojoj 5. sjednici održanoj dana 09.07. 2021. godine donosi:

STATUT DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

Statut Doma za odrasle osobe Ljeskovica srpanj 2021 (pdf)

Back to top