Pristup informacijama - Dom Ljeskovica

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Dom za odrasle osobe Ljeskovica  javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Doma za odrasle osobe Ljeskovica na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona
 2. putem faksa
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: zdemse@socskrb.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Nova Ljeskovica, Josipa Kneževića 41, 34350 Čaglin,  na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobno na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Nova Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,  na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Službenik za informiranje: Željka Demše, Nova Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,   34350 Čaglin, tel. 034/283-487;  fax. 034/283-481;  e-mail: zdemse@socskrb.hr.

Radno vrijeme službenika za informiranje je od ponedjeljka do petka 07,00-15,00 sati.

Odluka – službenik za informiranje (pdf)

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN, br. 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN, br. 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (NN, br. 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (NN, br. 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN, br. 137/04)
 • Kriterij za određivanje visine naknade (NN,br.9/14) iz članka 19. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN, br. 19/10)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. O javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Interni akti

 • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Preuzmite:

Zahtjev za pristup informacijama (pdf)

Zahtjev za pristup informacijama (doc)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (pdf)

Naknada – pristup informacijama (pdf)

Izvješća o provedi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godisnje_izvjesce_2023 (pdf)

Godisnje_izvjesce_2023 (csv)

Godisnje izvjesce 2022 (pdf)

Godisnje_izvjesce_2021 (pdf)

Godisnje_izvjesce 2017  (pdf)

Godisnje_izvjesce 2017 (csv)

 Godisnje_izvjesce_2016(pdf)

Godisnje_izvjesce_2016 (csv)

Back to top