MOJIH 5 KVADRATA - Dom Ljeskovica

U Vetovu je 5. prosinca 2023. godine održana završna konferencija projekta “Mojih 5 kvadrata” na kojoj je sve prisutne s projektom upoznala voditeljica Ivana Orban, ispred Regionalnog koordinatora razvoja Požeško – slavonske županije koji je pružao tehničku pomoć tijekom cjelokupne pripreme i provedbe.

Ravnateljica Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš prethodno je sve prisutne uvodno pozdravila, naglasivši kako je ovim projektom Dom započeo s procesom deinstitucionalizacije i transformacije te izrazila nadu za daljnjim nastavkom pružanja ovakve usluge. Posebno se zahvalila resornom ministarstvu na podršci i potpori, svim suradnicima i službama unutar Doma te istaknula kako je ponosna na korisnike koji su prihvatili i iskoristili mogućnost ovakve usluge.

Projekt „Mojih 5 kvadrata“ Doma za odrasle osobe Ljeskovica, predstavlja značajan korak u transformaciji skrbi za osobe s mentalnim teškoćama na području Požeško-slavonske županije. Kroz 32 mjeseca provedbe projekta doprinijelo se procesu deinstitucionalizacije i sprječavanju institucionalizacije osoba s mentalnim teškoćama putem razvoja alternativnih oblika skrbi i izvaninstitucijskih usluga. Transformacija domova socijalne skrbi za krajnji cilj ima osigurati inkluziju osoba s mentalnim teškoćama i ostvariti njihovo ljudsko pravo na uključenost u zajednicu.

Provedbom glavne aktivnosti projekta, odnosno izmještanjem korisnika Doma za odrasle osobe Ljeskovica u samostalne jedinice organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku, poticala se njihova aktivna integracija u svakodnevni život. Usluga organiziranog stanovanja uspostavljena je u 5 stambenih jedinica na području Požege uz kontinuirano pružanje psihosocijalne podrške stručnog osoblja zaposlenog u ovu svrhu. Svaka stambena jedinica pruža dom za 4 korisnika uz svakodnevnu podršku 2 asistenta. Uslugu organiziranog stanovanja koristi ukupno 20 korisnika Doma za odrasle osobe Ljeskovica za koje je zaduženo 20 osoba od kojih je 17 asistenata, 3 viša asistenta i 1 zastupnik. Uoči početka pružanja usluga psihosocijalne podrške, svi asistenti i viši asistenti su završili formalni program osposobljavanja u organiziranom stanovanju za osobe s mentalnim teškoćama. Dodatno, i drugi stručni djelatnici Doma su sudjelovali na različitim neformalnim edukacijama kako bi unaprijedili svoja znanja i vještine za obavljanje svakodnevnih aktivnosti s korisnicima.

Neizostavan dio projektnih aktivnosti bila je nabava opreme i putničkog kombi vozila kojima se poboljšala kvaliteta života korisnika. Nabavljena oprema uključuje zdravstvena pomagala za kućnu upotrebu, električne uređaje, namještaj te informatičku opremu za stručno osoblje.

Važan dio projektnih aktivnosti odnosio se na unaprjeđenje svakodnevice korisnika koji su na tjednoj bazi imali organizirane tjelovježbe, a na mjesečnoj posjete toplicama u okruženju. Za korisnike su također organizirane različite radionice kojima se poticala njihova socijalna integracija i osobni razvoj.

Tijekom projekta provele su se i aktivnosti senzibilizacije javnosti o procesu deinstitucionalizacije. U svibnju 2023. godine održan je Dan otvorenih vrata Doma za odrasle osobe Ljeskovica te okrugli stol na temu slobode izbora i sudjelovanja u donošenju odluka kao i diskusija o proširenju socijalnih usluga u zajednici i poboljšanju uvjeta za pružanje izvaninstitucionalnih usluga. U prosincu 2023. godine obilježen je Međunarodni dan osoba s invaliditetom kad je organiziran drugi okrugli stol na temu „Invaliditet živi u društvu, a ne u čovjeku“ na kojem su sudjelovali i predstavnici Hrvatskog saveza osoba s intelektualnim teškoćama.

Završnu konferenciju projekta zaključila je Nikolina Vlainić, zastupnik u organiziranom stanovanju koja je govorila o prednostima i iskušenjima ovakvog oblika pružanja skrbi za korisnike. Izrazila je nadu u nastavak pozitivnih pomaka u kvaliteti socijalnih usluga i života korisnika zaključivši: „Veliki korak je napravljen, a još veći je pred nama.“

Projekt „Mojih 5 kvadrata“ provodio se od 30.04.2021. godine, a financiran je bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednosti od 1.450.406,18 €

Između ostalih na svečanosti su bili nazočni, Ispred Požeško –slavonske županije; pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sandra Sekulić Pojer predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Jasminka Antunović, predsjednica Upravnoga vijeća Ružica Alaber, pomoćnik ravnatelja ispred agencije Panora – Regionalnoga koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije Anton Devčić, voditeljica projekta Ivana Orban, predsjednik Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Ozren Catela, ravnatelj Zavoda za socijalni rad područnog ureda Požega, Vjekoslav Potočanac, ravnatelji domova za odrasle osobe sa suradnicima, Borova, Lobor – grad te Centra za rehabilitaciju Stančić i Centra za pružanje usluga u zajednici JA kao i TI, Osijek. ravnateljica Medicinske škole Osijek Sanja Dravinski i ravnateljica OŠ Stjepana Radića Čaglin, Slađana Švajda.
Sadržaj objavljenog teksta isključiva je odgovornost Domu za odrasle osobe Ljeskovica.

Preuzeto sa stranica: pozega.eu

 

Podizanje svijesti javnosti o procesu deinstitucionalizacije organizacijom drugog Okruglog stola u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Dana 5. prosinca 2023. godine održan je drugi Okrugli stol u Shon Blick u Vetovu, Doma za odrasle osobe Ljeskovica u sklopu projekta „Mojih 5 kvadrata“.

Okrugli stol je održan kao projektna aktivnost povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koji se obilježava 3. prosinca. Obilježavanje tog datuma seže od 1992. godine kada je postavljen cilj postizanja boljeg razumijevanja problema s invaliditetom u široj društvenoj zajednici te ostvarivanje svih prava koje osobe sa invaliditetom imaju.

Okrugli stol je otvorila ravnateljica Doma, Rada Matoš dipl.soc radnik, uvodnim pozdravom svim okupljenima, te izrazila zadovoljstvo uspjehom svega što je se postiglo u zadnje nepune tri godine s novom uslugom – organizirano stanovanje.

Program je nastavljen izlaganjem Hrvatskog saveza osoba sa intelektualnim teškoćama gdje su istakli da u društvu osobe s invaliditetom se shvaćaju kao problem, te se kao osnovna zadaća društva ogleda u tome da pojedinca stavi u centar odlučivanja pri donošenju odluka, koje se odnose na njega, te što je još najvažnije, smještava se problem izvan osobe, u društvo.

Osnovna ideja je im bila da svim zainteresiranim osvijesti da oštećenje koje objektivno postoji ne treba negirati, ali da ni ono ne umanjuje vrijednost osobe kao ljudskog bića. Ono što osobe s invaliditetom isključuje iz društva su neznanje, predrasude i strahovi koji prevladavaju u tom društvu. Poštivanje različitosti, ljudskih prava bez diskriminacije, te zajedništvo su vrijednosti koje društvo treba usvojiti kao principe djelovanja.

Poseban značaj okruglom stolu doprinio je panel intervju korisnika koji koriste uslugu organiziranog stanovanja, gdje su naglasili da su razvili individualne interese i načine komuniciranja sa zajednicom, za razliku od dobro strukturiranih uvjeta života koje su imali u ustanovi.
Zapravo su poručili da oni žele živjeti onako kao što i mi svi želimo.

Na okruglom stolu prisustvovali su: ispred Požeško –slavonske županije pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sandra Sekulić Pojer, predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Jasminka Antunović, predsjednica Upravnoga vijeća Ružica Alaber, pomoćnik ravnatelja ispred agencije Panora – Regionalnoga koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije Anton Devčić, voditeljica projekta Ivana Orban, predsjednik Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Ozren Catela, ravnatelj Zavoda za socijalni rad područnog ureda Požega, Vjekoslav Potočanac, ravnatelji domova za odrasle osobe sa suradnicima, Borova, Lobor – grad te Centra za rehabilitaciju Stančić i Centra za pružanje usluga u zajednici JA kao i TI, Osijek, ravnateljica Medicinske škole Osijek Sanja Dravinski i ravnateljica OŠ Stjepana Radića Čaglin, Slađana Švajda.

Sadržaj objavljenog teksta isključiva je odgovornost Domu za odrasle osobe Ljeskovica.

Preuzeto sa stranica pozeski.hr

Projekt „Mojih 5 kvadrata“ 23.3.2022.

Dom za odrasle osobe Ljeskovica od travnja 2021. godine provodi projekt „Mojih 5 kvadrata“ ukupne vrijednosti 10.928.085,43 kn. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske (15%), a ukupno će trajati 36 mjeseci, do 30. travnja 2024. godine.

Cilj projekta je doprinijeti procesu deinsitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s mentalnim teškoćama na području Požeško – slavonske županije kroz razvijanje alternativnih oblika skrbi i izvaninstitucijskih usluga s ciljem inkluzije, odnosno ostvarivanja njihovog ljudskog prava na uključenost u život zajednice. Izmještanjem 20 korisnika Doma za odrasle osobe Ljeskovica u samostalne jedinice organiziranog stanovanja potiče se njihova aktivna integracija u svakodnevni život. Kroz novo uspostavljeni oblik stanovanja u zajednici, korisnicima se uz osnovne životne potrebe osiguravaju i socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

U prvih godinu dana provedbe projekta, uspostavljena je usluga organiziranog stanovanja u 5 stambenih jedinica na području Požege uz psihosocijalnu podršku stručnog osoblja. U svakoj stambenoj jedinici boravi 4 korisnika uz podršku 2 asistenta. Zaposleno je ukupno 20 stručnih osoba od čega 17 asistenata te 3 viša asistenta. Asistenti i viši asistenti su prošli formalni program osposobljavanja u organiziranom stanovanju za osobe s mentalnim teškoćama koji se provodio od 4. siječnja 2022. godine. Stručne kvalifikacije će im biti upisane u e-radne knjižice, a uvjerenja o položenom programu su dodijeljena 17.03.2022. godine.

U narednom periodu, stručno osoblje Doma za odrasle osobe Ljeskovica će se dodatno usavršavati za pružanje socijalnih usluga. Edukativne aktivnosti koje će se provesti:

  1. Komunikacijske vještine sa ciljem bolje educiranosti članova obitelji korisnika kako bi znali prihvatiti i nositi se s potrebama članova obitelji s intelektualnim teškoćama
  2. Psihijatrijske i psihološke radionice iz područja metakognitivnih treninga usmjerenih na očuvanje kognitivnih funkcija za korisnike organiziranog stanovanja
  3. Aktivna podrška i osobno usmjereni pristup
  4. Komunikacija
  5. Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti za osobe sa invaliditetom
  6. Kako postat pružatelj socijalnih usluga u zajednici
  7. Korištenje tehnika ekspresivne art terapije
Back to top