MOJIH 5 KVADRATA - Dom Ljeskovica

Projekt „Mojih 5 kvadrata“ 23.3.2022.

Dom za odrasle osobe Ljeskovica od travnja 2021. godine provodi projekt „Mojih 5 kvadrata“ ukupne vrijednosti 10.928.085,43 kn. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske (15%), a ukupno će trajati 36 mjeseci, do 30. travnja 2024. godine.

Cilj projekta je doprinijeti procesu deinsitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s mentalnim teškoćama na području Požeško – slavonske županije kroz razvijanje alternativnih oblika skrbi i izvaninstitucijskih usluga s ciljem inkluzije, odnosno ostvarivanja njihovog ljudskog prava na uključenost u život zajednice. Izmještanjem 20 korisnika Doma za odrasle osobe Ljeskovica u samostalne jedinice organiziranog stanovanja potiče se njihova aktivna integracija u svakodnevni život. Kroz novo uspostavljeni oblik stanovanja u zajednici, korisnicima se uz osnovne životne potrebe osiguravaju i socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

U prvih godinu dana provedbe projekta, uspostavljena je usluga organiziranog stanovanja u 5 stambenih jedinica na području Požege uz psihosocijalnu podršku stručnog osoblja. U svakoj stambenoj jedinici boravi 4 korisnika uz podršku 2 asistenta. Zaposleno je ukupno 20 stručnih osoba od čega 17 asistenata te 3 viša asistenta. Asistenti i viši asistenti su prošli formalni program osposobljavanja u organiziranom stanovanju za osobe s mentalnim teškoćama koji se provodio od 4. siječnja 2022. godine. Stručne kvalifikacije će im biti upisane u e-radne knjižice, a uvjerenja o položenom programu su dodijeljena 17.03.2022. godine.

U narednom periodu, stručno osoblje Doma za odrasle osobe Ljeskovica će se dodatno usavršavati za pružanje socijalnih usluga. Edukativne aktivnosti koje će se provesti:

 1. Komunikacijske vještine sa ciljem bolje educiranosti članova obitelji korisnika kako bi znali prihvatiti i nositi se s potrebama članova obitelji s intelektualnim teškoćama
 2. Psihijatrijske i psihološke radionice iz područja metakognitivnih treninga usmjerenih na očuvanje kognitivnih funkcija za korisnike organiziranog stanovanja
 3. Aktivna podrška i osobno usmjereni pristup
 4. Komunikacija
 5. Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti za osobe sa invaliditetom
 6. Kako postat pružatelj socijalnih usluga u zajednici
 7. Korištenje tehnika ekspresivne art terapije

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. , kodni broj UP.02.2.04.0009 od 30.03.2021. godine, te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 31.03.2021. godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta UP.02.2.2.04.0009 „Mojih pet kvadrata“

Naziv radnog mjesta: ZASTUPNIK U ORGANIZIRANOM STANOVANJU

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – Zastupnik u organiziranom stanovanju (pdf)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 

Rada Matoš, diplomirani socijalni radnik, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica potpisala je dana 30.travnja 2021. godine  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za projekt „Mojih pet kvadrata“.

O projektu:  Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Podrška daljnjem proesu

Naziv projekta:    “Mojih pet kvadrata” (UP.02.2.2.04.0009)

Naziv korisnika:  DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA,   Nova Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,  34350  Čaglin                                                                                                                   

Kratak opis projekta:  Projekt doprinosi procesu deinstitucionalizacije i prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom, odnosno osoba s mentalnim poteškoćama na području Požeško-slavonske županije, kroz osiguranje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama u obliku organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške.

 

Svrha projekta se reflektira kroz tri sfere:

 1. Priprema korisnika za nove oblike skrbi – organizirano stanovanje u zajednici
 2. Unaprjeđenje kompetencija stručnih radnika uključenih u proces deinstitucionalizacije za provedbu procesa i pružanja usluga u zajednici
 3. Osvještavanje cjelokupne zajednice o prihvatu deinstitucionaliziranih korisnika u život zajednice.

Kroz novouspostavljeni oblik stanovanja u zajednici, korisnicima se uz osnovne životne potrebe osiguravaju i socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

 

Cilj projekta:

Projektom „Mojih pet kvadrata“ ” obuhvaćeno je 20 osoba s mentalnim poteškoćama za koje se omogućuje izmještanje iz institucije uslugom organiziranog stanovanja u pet stambenih jedinica u Požeško-slavonskoj županiji. Kako su korisnici Doma dio ranjive društvene skupine koja je marginalizirana od strane svoje uže i šire zajednice,  projektom se planiraju aktivno podržati svi oblici ravnopravnog uključivanja/inkluzije u društvene procese.

 Time će se osigurati ostvarenje prava na život u zajednici, smanjenje diskriminacije i stigmatizacije u društvu za ovu ciljnu skupinu te pridonijeti procesu deinstitucionalizacije i transformacije u Republici Hrvatskoj.

 

Rezultat projekta:

 • unaprijeđena i proširena usluga organiziranog stanovanja.

 

Ukupna vrijednost projekta:  10.928.085,43 HRK, 1.450.406,19€ (100% financiranje EU)

 

Razdoblje trajanja projekta: Projekt traje 36 mjeseci, od 30.04.2021.- 30.4.2024.

Zapošljavanje: 

Kroz projekt bi se zaposlilo 23 osobe, i to: 17 asistenata u organiziranom stanovanju, 3 viša asistenta, 2 zastupnika u organiziranom stanovanju i 1 koordinator projektnih aktivnosti što pruža novi pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koji su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada.

   

Za više informacija o EU fondovima:

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Back to top