Odluka o izboru kandidata – brijač/frizer - Dom Ljeskovica

Na temelju čl. 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica i provedenog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja) za radno mjesto brijača-frizera koji je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Doma, ravnatelj Rada Matoš, dipl. soc. radnik donosi

 

O D L U K U

o izboru kandidata

Za radno mjesto brijača-frizera (1 izvršitelj) izabrana je kandidatkinja

  • MARIJA JAKOVLJEVIĆ, koja ispunjava sve uvjete iz natječaja.

Svim kandidatima zahvaljujemo se na zainteresiranosti za rad u našoj ustanovi.

Klasa: 110-01/24-01/ 201
Urbroj: 2177-47-01-24- 3

Ljeskovica, 20.06.2024.

RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl.soc.radnik, v.r.

 

 

 

 

Back to top