Natječaj za prijam u radni odnos – zastupnik u organiziranom stanovanju - Dom Ljeskovica

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta “Mojih pet kvadrata” – zastupnik u organiziranom stanovanju:

Natjecaj – zastupnik u organiziranom stanovanju (pdf)

Back to top