Upravno vijeće - Dom Ljeskovica - Page 3

Sazivam 8. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 31.01.2022. godine (ponedjeljak) u 09,00 sati elektroničkim/telefonskim putem.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
 2. Konačni Financijski plan za 2021. godinu
 3. Godišnji financijski obračun za 2021. godinu
 4. Izvješće o radu za 2021. godinu
 5. Plan i program rada za 2022. godinu
 6. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik

Poziv 8 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Sazivam 6. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 15.10. 2021. godine (petak) u uredu ravnatelja Doma za odrasle osobe Ljeskovica s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

 • Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
 • Usvajanje financijskog obračuna I-IX mj. 2021.
 • Izmjene financijskog plana za 2021. godinu
 • Izmjene Plana nabave za 2021. godinu
 • Usvajanje prijedloga financijskih planova za razdoblje 2022. – 2024. godina
 • Kapitalna ulaganja u 2021. godini
 • Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik

Poziv 6 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Sazivam 6. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 15.10. 2021. godine (petak) u uredu ravnatelja Doma za odrasle osobe Ljeskovica s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

 • Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
 • Usvajanje financijskog obračuna I-IX mj. 2021.
 • Izmjene financijskog plana za 2021. godinu
 • Izmjene Plana nabave za 2021. godinu
 • Usvajanje prijedloga financijskih planova za razdoblje 2022. – 2024. godina
 • Kapitalna ulaganja u 2021. godini
 • Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik

Poziv 6 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Sazivam 4. elektroničku/telefonsku sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 29. 03. 2021. godine (ponedjeljak) u Ravnateljstvu Doma s početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
2. II. izmjene Financijskog plana za 2021. godinu
3. I. Izmjene Financijskog plana za 2022. – projekt, Partner Vila Maria
4. Odluka o rasporedu financijskog rezultata poslovanja za 2020. godinu
5. Izmjene i dopune Statuta – prijedlog Statuta
6. Različito

Poziv_4 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top