Zaključci sa 17. sjednice Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

ZAKLJUČCI SA 17. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

17. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica održana je dana 12.07.2019.. godine u uredu ravnateljice Doma s početkom u 10,00 sati prema utvrđenom i
prihvaćenom

D N E V N OM R E D U:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća – donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno i u cijelosti prihvaća se Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća održane dana 10.04.2019. godine.
 2. Periodični financijski obračun I – VI. mj. 2019. godine – donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno i u cijelosti se usvaja periodični financijski obračun za razdoblje I-VI. mj.2019. godine.
 3. Izmjena Financijskog plana za 2019. godinu – donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno se usvajaju izmjene Financijskog plana za 2019. godinu.
 4. Izmjena Plana nabave za 2019. godinu – zbog izmjene financijskog plana – donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno se usvajaju izmjene Plana nabave za 2019. godinu,zbog izmjena u Financijskom planu.
 5. RAZLIČITO – pod ovom točkom dnevnog reda nema zaključaka budući da je ravnateljica izvijestila članove Upravnog vijeća o najvažnijim događanjima koja su obilježila razdoblje od tri mjeseca, od prethodne sjednice, kao – projektima, zapošljavanju po odobrenju Ministarstva i sl. 

PREDSJEDNIK UV
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik

Back to top