Zaključci sa 13. sjednice Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

13 .sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica održana je dana 24.09..2018. godine u uredu ravnateljice Doma s početkom u 13,00 sati prema utvrđenom i
prihvaćenom

D N E V N OM R E D U:

  1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća – donosi se
    ZAKLJUČAK – jednoglasno i u cijelosti prihvaća se Zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane dana 11.09.2018. godine.
  2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja – nakon pribavljene prethodne suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Upravno vijeće donosi
    ZAKLJUČAK – RADA MATOŠ, dipl. soc. radnik iz Nove Ljeskovice imenuje se ravnateljicom Doma za odrasle osobe Ljeskovica.
  3. Prijedlog trogodišnjeg Financijskog plana za razdoblje 2019. – 2021. – donosi se
    ZAKLJUČAK – jednoglasno se usvaja prijedlog trogodišnjeg Financijskog plana za razdoblje 2019. – 2021. godine.
  4. Različito – nema zaključka.

Zakljucci 13 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top