Registar ugovora o javnoj nabavi za 2017. g. - Dom Ljeskovica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama( Narodne novine br.25/13 i 85/15. te članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), Dom za odrasle osobe Ljeskovica objavljuje

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2017. GODINU
RealizacijaUgovora tjekom 2016. 2017. i 2018. godine

Registar sklopljenih ugovora-javna nabava 2017 (pdf)

Back to top