Projekt „Podrška po mjeri korisnika“ - Dom Ljeskovica

Podrška po mjeri korisnika

Naša ustanova je partner u projektu „Podrška po mjeri korisnika“ sa Domom za odrasle osobe Vila Maria Pula.

Projektom je predviđen rad sa 10 osoba s problemima mentalnog zdravlja i njihovim obiteljima sa područja Požege i okolice, različitih dobnih skupina.”

Podrska po mjeri korisnika (pdf)

 

Projekt „Podrška po mjeri korisnika“ slika 1  Projekt „Podrška po mjeri korisnika“ slika 2

 

Back to top