Poziv za 20. sjednicu Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

Sazivam 20. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 13.09.2023. godine (srijeda) u 09,00 sati u prostorijama Doma za odrasle osobe Ljeskovica.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

  1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Statuta Doma (prijedlog)
  3. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
  4. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 20 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Back to top