Poziv za 16. sjednicu Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

Sazivam 16. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 21.12.2022. godine u 10,00 sati u Domu za odrasle osobe Ljeskovica.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

  1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Izbor ravnatelja Doma
  3. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 16 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Back to top