Poziv za 14. sjednicu Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

Sazivam 14. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 13.10. 2022. godine u 9,00 sati u Domu za odrasle osobe Ljeskovica.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

  1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Razmatranje naknadno pristigle prijave na natječaj za izbor ravnatelja Doma
  3. Provođenje intervjua s kandidatima
  4. Donošenje odluke o izboru ravnatelja
  5. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje I – IX mj.2022.
  6. Financijski plan za 2022. godinu – izmjene
  7. Plan nabave za 2022. godinu – izmjene
  8. Prijedlog financijskih planova za razdoblje 2023 – 2025. godine
  9. Različito

REDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 14 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

 

Back to top