Poziv za 13. sjednicu Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

Sazivam 13. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 05.10. 2022. godine u 09,30 sati u Požegi u Domu za starije i nemoćne osobe.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
2. Izbor ravnatelja Doma
3. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 13 sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

ZAKLJUČCI SA 13. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

Zakljucci sa 13 sjednice UV-a (pdf)

Back to top