Poziv za 12. sjednicu Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

Sazivam 12. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 20.09. 2022. godine (utorak) u 10,00 sati elektroničkim/telefonskim putem.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

  1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Odluka Ministarstva o uskraćivanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja
  3. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Doma
  4. Donošenje Odluke o ponavljanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Doma
  5. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 12 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

ZAKLJUČCI SA 12. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA:

ZAKLJUCCI SA 12 SJEDNICE UV-a (pdf)

Back to top