Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

Sazivam 11. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 19.08.2022. godine u 09,00 sati u uredu ravnateljice Doma.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
2. Izbor ravnatelja Doma
3. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik

Poziv za 11 sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

ZAKLJUČCI SA 11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA:

ZAKLJUCCI SA 11 SJEDNICE UV-2022 (pdf)

Back to top