POZIV NA DOSTAVU PONUDE – VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI - Dom Ljeskovica

POZIV NA DOSTAVU PONUDE procijenjene vrijednosti 50.000,00 i više a manje od 200.000,00 kuna

Dom za odrasle osobe Ljeskovica, kao naručitelj sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI u Domu za odrasle osobe Ljeskovica, te upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi( „Narodne novine“ broj 120/2016 ) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu ), Naručitelj ne provodi postupke javne nabave.

POZIV – VOCE I ORASASTI PLODOVI 2019 (doc)

ISPRAVAK u Pozivu na dostavu ponuda za Voće i orašaste plodove toča 2. PODACI O PREDMETU NABAVE pod 1) Opis predmeta nabave stoji CPV:15500000-3 a treba stajati CPV:03222000-3.

Back to top