POZIV NA DOSTAVU PONUDE – ULJE, MAST, MARGARIN - Dom Ljeskovica

POZIV NA DOSTAVU PONUDE procijenjene vrijednosti 50.000,00 i više a manje od 200.000,00 kuna

Dom za odrasle osobe Ljeskovica, kao naručitelj sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za ULJEM MAST, MARGARIN u Domu za odrasle osobe Ljeskovica, te upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi( „Narodne novine“ broj 120/2016 ) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu ), Naručitelj ne provodi postupke javne nabave.

POZIV – ULJE MAST MARGARIN 2019 (doc)

 

Poštovani,

u Pozivu na dostavu ponuda za ULJE MAST MARGARIN točka 5.mijenja se:

5. OSTALE ODREDBE

(1) Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda:

a) Rok za dostavu ponuda: 13.04.2019. u 12:30 sati mijenja se na 15.04.2019. u 12:30

(3) Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda:

a) Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 13.04.2019. u 12:30 sati. mijenja se na 15.04.2019. u 12:30 sati.

S poštovanjem,

Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave

Back to top