POZIV NA DOSTAVU PONUDE – ŠEĆER I SRODNI PROIZVODI - Dom Ljeskovica

POZIV NA DOSTAVU PONUDE procijenjene vrijednosti 50.000,00 i više a manje od 200.000,00 kuna

Dom za odrasle osobe Ljeskovica, kao naručitelj sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za ŠEĆER I SRODNI PROIZVODI u Domu za odrasle osobe Ljeskovica, te upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi( „Narodne novine“ broj 120/2016 ) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu ), Naručitelj ne provodi postupke javne nabave.

POZIV – SECER I SR PROIZVODI 2019 (doc)

TROSKOVNIK – SECER I SR PROIZVODI (ods)

 

Poštovani,

u Pozivu na dostavu ponuda za ŠEĆER I SRODNE PROIZVODE točka 5.mijenja se:

5. OSTALE ODREDBE

(1) Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda:

a) Rok za dostavu ponuda: 13.04.2019. u 11:30 sati mijenja se na 15.04.2019. u 11:30

(3) Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda:

a) Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 13.04.2019. u 11:30 sati. mijenja se na 15.04.2019. u 11:30 sati.

 

S poštovanjem,

Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave

Poštovani,

u nastavku dostavljamo ponovljeni poziv na dostavu ponuda za šećer i srodne proizvode jer je cijena najniže ponude bila veća od procijenjene vrijednosti za navedenu grupu proizvoda, što nije bilo u skladu sa odredbama koje su bile navedene u Pozivu na dostavu Ponuda.

Molim da svoje ponude dostavite sukladno Pozivu na dostavu ponuda odnosno do datuma zaprimanja i otvaranja ponuda.

S poštovanjem,
Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave za šećer i srodne proizvode

POZIV NA DOSTAVU PONUDA SECER I SRODNI PROIZVODI 2019 II (doc)

TROSKOVNIK-SECER I SRODNI PROIZVODI- prazan (ods)

 

Back to top