Poziv na dostavu ponude – sanacija sanitarnih čvorova - Dom Ljeskovica

Poziv na dostavu ponude procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kuna za robu i usluge te jednake ili veće od 250.000,00 kuna za radove

Poštovani, sukladno članku 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga pokrenut je postupak za nabavku radova za potrebe Doma za odrasle osobe Ljeskovica, te Vam upućujemo Poziv za dostavu ponuda.
Sukladno članku 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi( „Narodne novine“ broj 120/2016 ) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu ), Naručitelj ne provodi postupke javne nabave. Stoga se na ovaj postupak ne primjenjuje niti postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu Postupka javne nabave.

Opis predmeta nabave – SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA Zgrada 2 Paviljon 4:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Sanacija sanitarnih cvorova (pdf)

Troskovnik – sanacija sanitarnih cvorova (xls)

Izmjena u Pozivu na dostavu ponuda sanacija sanitarnih čvorova zgrada 2 paviljon 4 i pojašnjenje Troškovnika:

Ispravak i pojasnjenje – sanacija sabitarnih cvorova (pdf)

Back to top