Poziv na dostavu ponude – povrće – 2021. - Dom Ljeskovica

POZIV NA DOSTAVU PONUDE procijenjene vrijednosti 100.000,00 i više a manje od 200.000,00 kuna

Dom za odrasle osobe Ljeskovica, kao naručitelj sukladno članku 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za POVRĆE SVJEŽE, u Domu za odrasle osobe Ljeskovica, te upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi( „Narodne novine“ broj 120/2016 ) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu ), Naručitelj ne provodi postupke javne nabave.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA -POVRCE 2021 (doc)

TROSKOVNIK povrce 2021- prazan (xls)

Back to top