Poziv na dostavu ponude – parno-konvekcijska peć i kuhinjski višenamjenski stroj - Dom Ljeskovica

Dom za odrasle osobe Ljeskovica sukladno članku 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga  pokrenuo je postupak za nabavku PARNO-KONVEKCIJSKE PEĆI I KUHINJSKOG VIŠENAMJENSKOG STROJA ,  u Domu za odrasle osobe Ljeskovica, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno članku 12. stavku 1. Točka 1. Zakona o javnoj nabavi( „Narodne novine“ broj 120/2016 ) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu ), Naručitelj ne provodi postupke javne nabave.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA el_parni kotao i konvekc_pec (doc)

POZIV NA DOSTAVU PONUDA el_parni kotao i konvekc_pec (pdf)

TROSKOVNIK el_parni kotao i konvekc_pec (xls)

Back to top