POZIV NA DOSTAVU PONUDE – Namještaj za sobe korisnika - Dom Ljeskovica

POZIV NA DOSTAVU PONUDE procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kuna

Dom za odrasle osobe Ljeskovica sukladno članku 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga pokrenuo je postupak za nabavku NAMJEŠTAJ ZA SOBE KORISNIKA , za potrebe Doma za odrasle osobe Ljeskovica, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.
Sukladno članku 12. stavku 1. Točka 1. Zakona o javnoj nabavi( „Narodne novine“ broj 120/2016 ) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu ), Naručitelj ne provodi postupke javne nabave. Stoga se na ovaj postupak ne primjenjuje niti postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupka javne nabave.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Namjestaj za sobe korisnika (doc)

Troskovinik-namjestaj za sobe korisnika prazan 2019 (ods)

 

Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda- odgovor na upit,

nacrte za stavke iz natječaja (troškovnika) nismo predvidjeli stavljati uz troškovnik, a sve što je traženo navedeno je u troškovniku, kao i antidekubitalni madrac – 37 kg se odnosi na gustoću hladno ljevane pjene, točno onako kako je navedeno u troškovniku.

Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave

Back to top