Poziv na dostavu ponude – Namještaj za sobe korisnika - Dom Ljeskovica

POZIV NA DOSTAVU PONUDE procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kuna

Poštovani, sukladno članku 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga pokrenut je postupak za nabavku NAMJEŠTAJ ZA SOBE KORISNIKA , za potrebe Doma za odrasle osobe Ljeskovica, te Vam upućujemo Poziv za dostavu ponuda.
Sukladno članku 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi( „Narodne novine“ broj 120/2016 ) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu ), Naručitelj ne provodi postupke javne nabave. Stoga se na ovaj postupak ne primjenjuje niti postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu Postupka javne nabave.

Poziv na dostavu ponuda – Namjestaj za sobe korisnika (doc)

Troskovnik Namjestaj za sobe korisnika (ods)

 

Obavijest o odabiru:

Obavijest o odabiru-namjestaj za sobe korisnika 2019 (pdf)

Back to top