Poziv na dostavu ponude – MESO SVJEŽE-SVINJETINA I JUNETINA - Dom Ljeskovica

Dom za odrasle osobe Ljeskovica, kao naručitelj sukladno članku 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za MESO SVJEŽE-SVINJETINA I JUNETINA, u Domu za odrasle osobe Ljeskovica, te upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi( „Narodne novine“ broj 120/2016 ) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu ), Naručitelj ne provodi postupke javne nabave.

POZIV – PONUDA – MESO SVJEZE SVINJETINA I JUNETINA 2020 (doc)

POZIV – PONUDA – MESO SVJEZE SVINJETINA I JUNETINA 2020 (pdf)

Troskovink -SVJEZE MESO-SVINJETINA I PURETINA PRAZAN 2020 (xls)

Back to top