Poziv na dostavu ponude – izrada razdjelnika praonice - Dom Ljeskovica

POZIV NA DOSTAVU PONUDE procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kuna

Dom za odrasle osobe Ljeskovica sukladno članku 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga pokrenuo je postupak za IZRADA RAZDJELNIKA PRAONICE , u Domu za odrasle osobe Ljeskovica, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.
Sukladno članku 12. stavku 1. Točka 1. Zakona o javnoj nabavi( „Narodne novine“ broj 120/2016 ) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu ), Naručitelj ne provodi postupke javne nabave.

Poziv na dostavu ponuda (doc)

Poziv na dostavu ponuda (pdf)

TROSKOVNIK IZRADA RAZDJELNIKA PRAONICE (xls)

Back to top