Poziv na dostavu ponude – industrijski stroj za pranje rublja - Dom Ljeskovica

POZIV NA DOSTAVU PONUDE procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kuna

Dom za odrasle osobe Ljeskovica sukladno članku 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga pokrenuo je postupak za nabavku INDUSTRIJSKOG STROJA ZA PRANJE RUBLJA , za potrebe Doma za odrasle osobe Ljeskovica, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno članku 12. stavku 1. Točka 1. Zakona o javnoj nabavi( „Narodne novine“ broj 120/2016 ) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu ), Naručitelj ne provodi postupke javne nabave.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA perilica rublja (doc)

TROSKOVNIK-Ind_stroj za pranje rublja (xls)

Back to top