POZIV NA DOSTAVU PONUDE – INDUSTRIJSKI STROJ ZA PRANJE RUBLJA – ponovljeni - Dom Ljeskovica

POZIV NA DOSTAVU PONUDE procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kuna

Dom za odrasle osobe Ljeskovica sukladno članku 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga pokrenuo je postupak za nabavku INDUSTRIJSKOG STROJA ZA PRANJE RUBLJA , za potrebe Doma za odrasle osobe Ljeskovica, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.
Sukladno članku 12. stavku 1. Točka 1. Zakona o javnoj nabavi( „Narodne novine“ broj 120/2016 ) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu ), Naručitelj ne provodi postupke javne nabave. Stoga se na ovaj postupak ne primjenjuje niti postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupka javne nabave.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Industrijski stroj za pranje rublja ponovljeni (doc)

Troskovnik za ind_stroj za pranje rublja (doc)

Back to top