Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju krovišta upravne zgrade - Dom Ljeskovica

Poziv na dostavu ponuda procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kuna a za robu i usluge te jednake ili veće od 250.000,00 kuna a manje od 500.000,00 kuna za radove za rekonstrukciju krovišta upravne zgrade:

Poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija krovista (pdf)

Upravna zgrada kroviste_3_11_2020 (xls)

Izmjena u Pozivu na dostavu ponuda REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA UPRAVNE ZGRADE:

Ispravak Poziva na dostavu ponuda-REKONSTRUKCIJA KROVISTA (pdf)

Back to top