Poziv na dostavu ponuda – Materijal za osobnu higijenu - Dom Ljeskovica

POZIV NA DOSTAVU PONUDE procijenjene vrijednosti 50.000,00 i više a manje od 200.000,00 kuna

Dom za odrasle osobe Ljeskovica, kao naručitelj sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za MATERIJAL ZA OSOBNU HIGIJENU za potrebe Doma za odrasle osobe Ljeskovica, te upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.

Poziv – Materijal za osobnu higijenu (pdf)

Troskovnik – Materijal za osobnu higijenu (xlsx)

Back to top