Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

Sazivam 6. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 15.10. 2021. godine (petak) u uredu ravnatelja Doma za odrasle osobe Ljeskovica s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

  • Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
  • Usvajanje financijskog obračuna I-IX mj. 2021.
  • Izmjene financijskog plana za 2021. godinu
  • Izmjene Plana nabave za 2021. godinu
  • Usvajanje prijedloga financijskih planova za razdoblje 2022. – 2024. godina
  • Kapitalna ulaganja u 2021. godini
  • Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik

Poziv 6 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Back to top