POZIV NA 4. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA - Dom Ljeskovica

Sazivam 4. elektroničku/telefonsku sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 29. 03. 2021. godine (ponedjeljak) u Ravnateljstvu Doma s početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
2. II. izmjene Financijskog plana za 2021. godinu
3. I. Izmjene Financijskog plana za 2022. – projekt, Partner Vila Maria
4. Odluka o rasporedu financijskog rezultata poslovanja za 2020. godinu
5. Izmjene i dopune Statuta – prijedlog Statuta
6. Različito

Poziv_4 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top