Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

S A Z I V A M

3. elektroničku/telefonsku sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica,  koja će se održati dana   29.01. 2021.  godine (petak) u Ravnateljstvu Doma  s početkom u  11,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D:

  1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Financijski plan i ostvarenje fin. plana za 2020. godinu
  3. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu
  4. izmjene Financijskog plana za 2021. godinu
  5. izmjene Plana nabave za 2021. godinu iznad 20.000,00 kn
  6. Usvajanje Izvješća o radu za 2020. godinu
  7. Usvajanje Plana i programa rada za 2021. godinu
  8. Različito

Poziv_3 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top