POZIV NA 22. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA - Dom Ljeskovica

Sazivam 22. elektroničku/telefonsku sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 09.07. 2020. godine (četvrtak) u Ravnateljstvu Doma s početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

  1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
  3. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta
  4. Usvajanje financijskog obračuna za I – VI mj.2020.
  5. Obavijest o isteku mandata članovima Upravnog vijeća
  6. Različito

RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl.soc.radnik

Poziv 20 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Back to top