POZIV NA 19. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA - Dom Ljeskovica

Dana 23.12.2019. godine (ponedjeljak) održat će se 19. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica u prostorijama Doma s početkom u 11,00 sati.
Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

  1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta
  3. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
  4. Usvajanje financijskog plana za 2020. godinu
  5. Usvajanje Plana nabave za 2020. godinu
  6. Usvajanje Politike zaštite osobnih podataka
  7. Različito

RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl.soc.radnik

POZIV ZA 19 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Back to top