POZIV NA 15. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA - Dom Ljeskovica

Dana 30.01.2019. godine (srijeda) održat će se 15. sjednica 10,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća

2. Usvajanje godišnjeg financijskog obračuna za 2018. godinu

3. Usvajanje Izvješća o radu za 2018. godinu

4. Usvajanje Plana i programa rada Doma za 2019. godinu

5. Donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka ustanove

6. Različito

Poziv 15 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top