Poziv – 4. sjednica Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

Dana 31. 01. 2017 . godine održat će se 4 sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica u prostorijama Doma s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

  1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Usvajanje godišnjeg financijskog obračuna za 2016. godinu
  3. Izvješće o radu za 2016. godinu
  4. Plan i program rada za 2017. godinu
  5. Donošenje Pravilnika o radu
  6. Različito

Poziv za 4 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Back to top