Početak novog života za dvadeset korisnika Doma Ljeskovica - Dom Ljeskovica

Početak novog života za dvadeset korisnika Doma za odrasle osobe Ljeskovica: „Ovo je san snova, više sam nego zadovoljan“

Dom za odrasle osobe Ljeskovica potpisnik je Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Mojih 5 kvadrata“ ukupne vrijednosti 10.928.085,43 kn. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Provedba projekta je započela s danom potpisa Ugovora, 30. travnja 2021. godine i trajat će ukupno 36 mjeseci, do 30. travnja 2024. godine

Cilj projekta je doprinijeti procesu deinsitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s mentalnim teškoćama na području Požeško – slavonske županije kroz razvijanje alternativnih oblika skrbi i izvaninstitucijskih usluga s ciljem inkluzije, odnosno ostvarivanja njihovog ljudskog prava na uključenost u život zajednice.

-Navedenim projektom zaposlit će se 23 nova radnika što je za ovaj kraj od velike važnosti kako za sami općinu Čaglin tako i za Požeško-slavonsku županiju. Smatramo da pružanjem i provođenjem nove usluge organiziranog stanovanja uz podršku nije za cilj smanjivanje kapaciteta Doma za odrasle osobe nego zadržati postojeći kapacitet od 286 korisnika te podići kvalitetu usluge na jednu višu razinu kroz infrastrukturna ulaganja i stručna usavršavanja te edukaciju zaposlenika – ističe Rada Matoš ravnateljica Doma za odrasle osobe Ljeskovica.

Izmještanjem iz Doma u samostalne jedinice organiziranog stanovanja potiče se aktivna integracija korisnika u svakodnevni život. Kroz novo uspostavljeni oblik stanovanja u zajednici, korisnicima se uz osnovne životne potrebe osiguravaju i socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

Ravnateljica Matoš naglašava kako Dom za odrasle osobe Ljeskovica pruža usluge smještaja za sobe s mentalnim poteškoćama s područja cijele RH među kojima su kao jedna od najvećih takvih ustanova.-Na području triju slavonskih županija Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Osječko-baranjske nema ustanove takve kategorije – dodaje ravnateljica Matoš izražavajući žaljenje zbog nedostatka smještajnih kapaciteta jer je na listi čekanja između 100 i 140 potencijalnih korisnika za smještaj.

Što se tiče Projekta „Mojih 5 kvadrata“ on ima za cilj postići provedbom slijedeće aktivnosti:

1. Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama

2. Jačanje kapaciteta stručnjaka uključenih u proces deinstitucionalizacije

3. Podizanje svijesti javnosti o procesu deinstitucionalizacije

4. Promidžba i vidljivost

5. Upravljanje projektom i administracija.

Ukupno 20 osoba s mentalnim teškoćama, koje su postojeći korisnici Doma za odrasle osobe Ljeskovica, će koristiti usluge omogućene provedbom projekta. Usluga organiziranog stanovanja uspostavljena u 5 stambenih jedinica će, uz psihosocijalnu podršku stručnog osoblja, omogućiti korisnicima ostvarivanje njihovog ljudskog prava na uključenost u zajednicu. Usavršavanja i treninzi stručnih radnika za pružanje socijalnih usluga, edukacije članova obitelji osoba s mentalnim teškoćama te planirana kampanja podizanja svijesti i senzibilizacije javnosti, dodatno će pridonijeti procesu deinsitucionalizacije.

U razgovoru s korisnicima koji su izmješteni u posebne stambene jedinice oni izražavaju veliko zadovoljstvo, a jedan je korisnik naglasio da je to san snova i da je više nego zadovoljan sa smještajnim kapacitetom i uslugom koja će mu biti pružana.

Kako bi se projektne aktivnosti provele sukladno važećim pravilima te kako je planirano samim projektom, Domu za odrasle osobe Ljeskovica u provedbi pomaže Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije kroz pružanje tehničke pomoći.

Svima onima koji su doprinijeli u ostvarenju ovog projekta ravnateljica Rada Matoš zahvaljuje posebno zaposlenicima ustanove koji sudjeluju u njegovom provođenju.

-Našim korisnicima koji su dobili mogućnost ulaska u novi život u zajednici, želimo da ga iskoriste na najbolji mogući način kako bi svaki novi dan učinili ljepšim, a društvu pokazali da nisu drugačiji od drugih. S tom željom ostajemo i nadalje s vama mislima – zaključila je ravnateljica Rada Matoš.

Sadržaj objavljenog teksta isključiva je odgovornost Dom za odrasle osobe Ljeskovica.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 

Preuzeto sa internet stranica pozega.eu:

Početak novog života za dvadeset korisnika Doma za odrasle osobe Ljeskovica: „Ovo je san snova, više sam nego zadovoljan“

 

Back to top