Okrugli stol s ciljem promocije mentalnog zdravlja - Dom Ljeskovica

U četvrtak, 11. studenog 2021. godine održan je Okrugli stol u  organizaciji Doma za odrasle osobe Ljeskovica a s ciljem promocije mentalnog zdravlja.

Na samome početku Okruglog stola ravnateljica Doma za odrasle osobe Ljeskovica gospođa Rada Matoš, dipl.soc.radnik održala je pozdravni govor, gdje je sudionicima Okruglog stola predstavila Dom za odrasle osobe Ljeskovica, usluge i aktivnosti koje provode, nakon čega je Erika Todorić iz Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula ukratko predstavila sam projekt i njegove aktivnosti. Projekt „Podrška po mjeri korisnika“ usmjeren je na pružanje izvan institucionalne usluge po mjeri osobama s mentalnim poteškoćama i njihovim obiteljima u što boljoj integraciji u svakodnevni život. Projek t se provodi u 4 županije od kojih je jedna i Požeško-slavonska županija. Aktivnosti koje se provode u sklopu projekta i aktivnosti Doma za odrasle osobe Ljeskovica predstavila je mag.psihologije Barica Urh, stručnjakinja koja radi sa korisnicima i njihovim obiteljima. Stručnjakinja u sklopu projekta provodi aktivnosti individualnog savjetovanja i grupnog savjetovanja osoba s problemima mentalnog zdravlja te s članovima njihovih obitelji koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete života korisnika projekta.

Nakon uvodnih informacija o samom projektu bacc.therap.occup Mario Šutić iz Doma Ljeskovica održao je predavanje na temu „Primjena Radne terapije u radu s osobama oboljelim od  alkoholizma“ u kojem je kroz svoje izlaganje govorio o problemu alkoholizma u našoj okolini te na koji način radna terapija koja se primjenjuje u Domu za odrasle osobe Ljeskovica utječe na oporavak oboljelih od alkoholizma.

INFO O PROJEKTU:

Projekt „Podrška po mjeri korisnika“ ima za cilj povećanje kvalitete života osoba s mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluga podrške i savjetovanja te osnaživanje članova njihovih obitelji za kvalitetnu podršku u svakodnevnom funkcioniranju i maksimalnom korištenju potencijala na području Istarske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Krapinsko-zagorske županije. U sklopu projekta pokrenuta je usluga savjetovanja i podrške osobama s teškoćama mentalnog zdravlja i članovima njihovih obitelji. Program rada usmjeren je prema poboljšanju kvalitete života osoba s teškoćama mentalnog zdravlja kroz novu socijalnu uslugu koja se pruža u njihovom domu. Naglasak je na individualnom pristupu, poboljšanju socijalnih, kognitivnih i funkcionalnih vještina kroz osnaživanje i uključivanje i u druge aktivnosti u zajednici. Savjetovanje članova obitelji osigurava kvalitetniju podršku u svakodnevnom funkcioniranju osoba s teškoćama mentalnog

zdravlja „Vrapčići“ i Institut za razvoj tržišta rada. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 1. srpnja 2020. godine između Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Doma za odrasle osobe Vila Maria. Projekt vrijedan 1.467.567,42kn financiran je iz Europskog socijalnog fonda te je ukupna vrijednost projekta jednaka iznosu bespovratnih sredstava. Projekt traje 21 mjesec odnosno do 31. ožujka 2022. godine.

 

 

 

 

 

Back to top