Odluka o izboru ravnatelja/ice Doma - Dom Ljeskovica

Na temelju čl. 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica i provedenog natječaja zaključenog 01.10.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na mandatno razdoblje od 4 godine za radno mjesto ravnatelja/ice Doma, a koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 110/22, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Doma, Upravno vijeće na svojoj 14. sjednici održanoj dana 13.10.2022. godine donosi

O D L U K U

o izboru ravnatelja/ice Doma

RADE MATOŠ, dipl. socijalne radnice koja ispunjava sve uvjete iz natječaja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik,  v.r.

Odluka o izboru ravnatelja-ice (pdf)

Back to top