Odluka o izboru kandidata – SOCIJALNI RADNIK – PRIPRAVNIK - Dom Ljeskovica

Na temelju čl. 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica i Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2023. godini u ustanovama socijalne skrbi od 09.05.2023. godine i provedenog natječaja zaključenog 15.09.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto – socijalni radnik- pripravnik koji je objavljen u na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama i oglasnoj ploči Doma, a nakon provedenog intervjua s kandidatima, ravnatelj Rada Matoš, dipl. soc. radnik donosi

O D L U K U

o izboru kandidata

Za radno mjesto SOCIJALNI RADNIK -PRIPRAVNIK izabrana je kandidatkinja

SUZANA TOLIĆ, koja ispunjava sve uvjete iz natječaja.

 

DOM ZA ODRASLE OSOBE
LJESKOVICA
Klasa: 110-01/23-01/ 111
Urbroj: 2177-47-01-23- 3

Ljeskovica, 26.09.203.

RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl. soc. radnik, v. r.

Back to top