Odluka o izboru kandidata – psiholog - Dom Ljeskovica

Na temelju čl. 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica i provedenog natječaja zaključenog 28.04.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ za radno mjesto – PSIHOLOG- koji je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Doma, ravnatelj Rada Matoš, dipl. soc. radnik donosi

Odluku o izboru kandidata za radno mjesto PSIHOLOG – pripravnik izabrana je kandidatkinja

LUCIJA PERIĆ, koja ispunjava sve uvjete iz natječaja.

Odluka o izboru kandidata – psiholog (pdf)

Back to top