Odluka o izboru kandidata – njegovatelj/ica - Dom Ljeskovica

Na temelju čl. 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica i provedenog natječaja zaključenog 11.11.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto njegovateljice koji je objavljen u Narodnim novinama od 03.11.2023. godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Doma, ravnatelj Rada Matoš, dipl. soc. radnik donosi

O D L U K U

o izboru kandidata

Za radno mjesto njegovateljice izabrana je kandidatkinja

  • MARTINA TOMEŠIĆ, koja ispunjava sve uvjete iz natječaja.

Svim kandidatima zahvaljujemo se na zainteresiranosti za rad u našoj ustanovi.

Klasa: 110-01/23-01/ 129
Ur. broj: 2177-47-01-23- 3

Ljeskovica, 16.11.2023.

RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl.soc.radnik, v.r.

Back to top