Odluka o izboru kandidata – medicinska sestra/tehničar - Dom Ljeskovica

Na temelju čl. 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica i provedenog natječaja koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 12.05.2021. godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Doma, zaključenog 20. 05.2021. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto –

  • medicinska sestra/tehničar (SSS),

ravnatelj Rada Matoš, dipl. soc. radnik donosi

O D L U K U

o izboru kandidata

Za radno mjesto medicinske sestre/tehničara (SSS) izabran je kandidat

  • SANDI MANCE, koji ispunjava sve uvjete iz natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na zainteresiranosti za rad u našoj ustanovi.

Odluka o izboru kandidata – medicinska sestra-tehnicar (pdf)

Back to top