Natječaj – pripravnik – PSIHOLOG - Dom Ljeskovica

 Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19),   Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2021. godini u ustanovama socijalne skrbi  Klasa: 112-06/21-01/2; Ur. broj 524-08-01-01/2-21-4  od 18.03.2021.godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe  Ljeskovica   Rada Matoš, dipl. soc. radnik  objavljuje

 

NATJEČAJ

za  prijam stručnog radnika –pripravnika/ice,

 • 1 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža i to: PSIHOLOG

 

Uvjeti:   

 • završen diplomski sveučilišni studij psihologije   
 • osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini
 • hrvatsko državljanstvo
 • prijava u evidenciji nezaposlenih osoba
 • da ne postoji zapreka iz čl.213. st.1 . Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stečenom stručnom zvanju (diploma)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)  
 • potvrdu da su nezaposleni odnosno prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje  
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)  
 • na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – pripravnik – psiholog_inja (pdf)

Back to top